Ta strona została przetłumaczona z języka niemieckiego za pomocą Google. Teksty biblijne są oryginalne. Jeśli części są niezrozumiałe, popraw je i wyślij na adres gerd@zeuge-jesu.de.

Tematy Objawienia

Informacja o prywatności
Bardzo poważnie traktuję ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego podczas korzystania z tej witryny nie są gromadzone żadne dane.
Brak gromadzenia danych osobowych
Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Podczas korzystania z tej witryny nie są gromadzone żadne dane osobowe.
Nie używaj plików cookie
Podczas korzystania z tej witryny w Twojej przeglądarce nie są zapisywane żadne dane. Nie są ustawiane żadne pliki cookie i nie są stosowane porównywalne technologie.